Заходи

Опис впровадження моделі медіаосвіти в Новосанжарському НВК

Питання «медіакультури » та «медіаграмотності» уже давно стало актуальним для українського суспільства. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, Інтернету вимагає свідомого та компетентного споживача медіа, тому коли в 2013 році адміністрації Новосанжарського НВК запропонували взяти участь у Всеукраїнському експерименті «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області на 2013-2016 роки»,  директор школи  Решетило М. І. ,не вагаючись, погодився.  

І тут закрутилося… У  результаті довготривалої та клопіткої роботи вчителів, психологічної служби та адміністрації школи  було створено « Модель медіаосвіти Новосанжарського НВК», яка чітко та лаконічно показує шляхи впровадження медіакультури в усі сфери шкільного життя.  Тим паче, що уже декілька років поспіль наша школа працює над проблемною темою: «Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої, творчої особистості на основі впровадження принципів особистісно-орієнтованого навчання із застосуванням елементів інноваційних технологій».  Ця тема проходить червоною ниткою через модель медіаосвіти нашого навчально-виховного комплексу, головною метою якого є:  «Виховання свідомого, компетентного і творчого споживача медіа. Формування теоретичної бази знань з основ медіа грамотності та практичних навичок ефективної і безпечної взаємодії з інформацією»

При розробці моделі ставилися такі завдання:

  • сформувати медіа-імунітет особистості;
  • сприяти формуванню критичного мислення, яке забезпечить свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб;
  • формувати естетичні смаки;
  • розвивати медіатворчість особистості спеціалізованими засобами медіа-культури

 

І. Теоретичний етап (2013-2014 р.) був спрямований на формування у педагогічних працівників знань та умінь з основ медіаосвіти, медіа педагогіки  та аудіовізуальної грамотності для вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу.

З педагогічним колективом на засіданні педагогічної ради відбулося  обговорення  особливостей впровадження медіаосвіти та функції гуртка        « Медіакультура » в  навчально-виховному процесі НВК. Проведено моніторинг розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі. Результати обговорені та проаналізовані на засіданні творчої групи психологів району та педагогічній раді навчального закладу.  З метою ознайомлення з особливостями технології впровадження медіаосвіти в школі було проведено три  установчих семінари для педагогічного колективу та психологів району: « Особливості технології впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес», « Оформлення шкільної газети»,  « Медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасній Україні ». Створено інформаційний стенд в учительській  « Діти та медіа».

ІІ. Практичний етап ( 2014-2016 р) формування критичного мислення, комунікаційної медіакомпетентності, медіаобізнаності, медіаграмотності, розвиток творчого самовираження  учнів та вчителів школи проводився в двох формах: інтегрована та позакласна.

Позакласна форма роботи.

Три роки поспіль у  школі функціонує гурток «Медіакультура» для учнів 10-го класу під керівництвом психолога Шовкопляс Н.І. Члени гуртка максимально задіяні в усіх шкільних подіях і заходах де можуть практично втілити набуті знання з курсу та вести просвітницьку діяльність для інших учнів,   включаючи середню та  початкову школу. Члени гуртка   входять до редколегії шкільної газети, слідкують за наповненням інформаційних кейсів у шкільній бібліотеці, пишуть статті в районну газету, створюють та розповсюджують соціальну рекламу.

Інтегрована форма роботи.

Медіаграмотність учнів формується на уроках інформатики,  історії, географії, правознавства, я у світі,   мови та літератури,  художньої культури, музичного та образотворчого мистецтва тощо.   На уроках використовуються власні мультимедійні презентації, фото слайди, буктрейлери тощо. Доречно зауважити, що в школі на сьогоднішній день  13 кабінетів обладнано мультимедійними дошками, і всі вони активно використовуються в навчально-виховному процесі. Також школа інтенсивно використовує 4 комп’ютерні класи з відкритим доступом до   Wi-Fi.

Важлива роль у складовій медіаосвіти в нашій школі є просвітницька робота з батьками. Формування медіакультури родини як частини цілісної системи медіаосвіти, провідного чинника ранньої соціалізації дитини відбувається через впровадження медіаосвіти в родинне середовище. У даному напрямку проведено батьківські збори з метою  ознайомлення батьків з особливостями технології впровадження медіаосвіти в Новосанжарський НВК. Батьки отримали буклети, у яких розкрито секрети правильного «спілкування» з медіа. Здійснюються індивідуальні консультації батьків для  допомоги   з питань медіагігієни, комп’ютерної залежності тощо.

 Ще однією вагомою складовою медіаосвіти є шкільна бібліотека як сучасний комп’ютеризований центр , у якому  концентрується інформаційно-пошукова діяльність учнів. Читальний зал бібліотеки в 2014 році обладнано комп’ютером з постійним доступом до Інтернету.  Також там розташовано віртуальний методичний кабінет, суть якого полягає у тому, що кожна кафедра має свій інформаційний кейс, який використовується вчителями для самоосвіти.

Хочеться вірити,що в результаті вже докладених зусиль та майбутніх старань Новосанжарський НВК матиме медіаграмотних та медіакомпетентних учителів, учнів та їх батьків.

 

 

 

Коментарі закриті.